Cơ hội cho sinh viên làm việc, du học tại Nhật Bản Tin tức

Cơ hội cho sinh viên làm việc, du học tại Nhật Bản

Năm 2016, Trung tâm đã đưa khoảng 300 sinh viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản. Còn trong năm nay sẽ phấn đấu đưa 500 sinh viên, cử nhân, kỹ sư sang học tập và làm việc tại nước bạn. “Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ giới thiệu hơn 500 chỉ tiêu đi du học và làm việc tại Nhật Bản trong năm nay” là khẳng định của ông Vũ Ngọc Huyên, Giám đốc Trung tâm cung ứng nguồn nhân lực, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tổ chức ngày 23/4 tại Hà Nội. Ông Vũ Ngọc Huyên, Giám đốc Trung tâm cho biết đây là dịp sinh viên tìm hiểu các chương trình của Học viện với các đối tác từ Nhật Bản, qua đó nhằm thu...

Đọc thêm

Cơ hội cho sinh viên làm việc, du học tại Nhật Bản Tin tức

Cơ hội cho sinh viên làm việc, du học tại Nhật Bản

Năm 2016, Trung tâm đã đưa khoảng 300 sinh viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản. Còn trong năm nay sẽ phấn đấu đưa 500 sinh viên, cử nhân, kỹ sư sang học tập và làm việc tại nước bạn. “Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ giới thiệu hơn 500 chỉ tiêu đi du học và làm việc tại Nhật Bản trong năm nay” là khẳng định của ông Vũ Ngọc Huyên, Giám đốc Trung tâm cung ứng nguồn nhân lực, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tổ chức ngày 23/4 tại Hà Nội. Ông Vũ Ngọc Huyên, Giám đốc Trung tâm cho biết đây là dịp sinh viên tìm hiểu các chương trình của Học viện với các đối tác từ Nhật Bản, qua đó nhằm thu...

Đọc thêm

Cơ hội cho sinh viên làm việc, du học tại Nhật Bản Tin tức

Cơ hội cho sinh viên làm việc, du học tại Nhật Bản

Năm 2016, Trung tâm đã đưa khoảng 300 sinh viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản. Còn trong năm nay sẽ phấn đấu đưa 500 sinh viên, cử nhân, kỹ sư sang học tập và làm việc tại nước bạn. “Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ giới thiệu hơn 500 chỉ tiêu đi du học và làm việc tại Nhật Bản trong năm nay” là khẳng định của ông Vũ Ngọc Huyên, Giám đốc Trung tâm cung ứng nguồn nhân lực, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tổ chức ngày 23/4 tại Hà Nội. Ông Vũ Ngọc Huyên, Giám đốc Trung tâm cho biết đây là dịp sinh viên tìm hiểu các chương trình của Học viện với các đối tác từ Nhật Bản, qua đó nhằm thu...

Đọc thêm

0462770863